Organisation og Mennesker

 TimOut er et konsulentfirma, der arbejder med samspillet mellem
 organisation og mennesker, og Tim Lund-Jensen har mere end 20
 års erfaring med personale- og organisationsudvikling.

 TimOut henvender sig til fagforeninger & frivillige organisationer,
 filialer og afdelinger i større offentlige og private virksomheder,
 mindre institutioner & virksomheder samt bestyrelser & udvalg.

 TimOut kan bruges på temadage, kurser, seminarer og i forbindelse
 med teamtræning, coaching og længere varende udviklingsprojekter.

 TimOut tager altid udgangspunkt i den virkelighed, som de konkrete
 mennesker og organisationen oplever.

 TimOut bestræber sig på, at gøre situationer og værktøjer så enkle,
 at de involverede vil, kan og tør handle i forhold til det, de vil opnå.


Læs her om de temaer som TimOut arbejder med

  Kontakt

  Tim Lund-Jensen
  Koldinggade 6  3.tv
  2100 København Ø

 


Mobil
Email

 


4041 6514
Tim@TimOut.dk