Idegrundlag

 • TimOut

  - bygger på den tankegang, at læring og udvikling kræver tid til omtanke. Der skal være tid til at lære nyt, tid til at aflære
     gamle vaner og tid til at få hverdagen til at udvikle sig i den retning man ønsker det.


  - vil, kan & tør skabe mulighed for udvikling af mennesker og organisation på basis af deres fælles visioner og værdier
     og tage udgangspunkt i den virkelighed de konkrete mennesker og organisationen oplever samt udvikle os selv og vore
     produkter i samspil med kunder


  - har teoretisk viden om og praktisk erfaring med virksomheds- og organisationsledelse i rollerne som medarbejder,
     medlem, bruger, leder, politiker og konsulent. Det betyder, at TimOut forstår og taler ”sproget” i hele organisationen.
     TimOut har derfor lettere ved at bygge bro mellem forskellige interesser og synspunkter samt skabe et accepteret rum
     for læring og udvikling af mennesker og organisation.


  - ønsker , at de involverede oplever høj grad af fælles forståelse og accept af værdier og handlinger samt, at det bliver
     mulig at nyttiggøre de menneskelige ressourcer og deltagelse i ledelsesprocessen som et fælles anliggende og det bliver
     meningsfuldt og sjovt at gøre sig umage i hverdagen


  - koncentrerer sig specielt om udvikling og implementering af visioner og værdier i politisk styrede virksomheder med
     mange interessenter samt ledelse, kommunikation og samarbejde i og mellem team/grupper.
     Læring og udvikling sker således ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og fokuserer på at handle situationstilpasset,
     kreativt og selvansvarligt


 • TimOut henvender sig til
  - offentlige virksomheder, fagforeninger & frivillige organisationer
  - filialer og afdelinger i større virksomheder
  - mindre institutioner & virksomheder
  - bestyrelser & udvalgTilbage