Kurser, seminarer, teamtræning og coaching

 

 • Kurser

  - TimOut udvikler og gennemfører kurser i samarbejde med den enkelte kunde. På baggrund af problemstillinger, ønsker
    og behov udvikles det enkelte kursus med henblik på, at deltagerne opnår de kompetencer, som er aftalt inden kurset
 • Seminarer

  - TimOut udvikler og gennemfører seminarer i samarbejde med den enkelte kunde. I princippet vil det være sådan, at kunden
    er ansvarlig for seminarets faglige indhold og beslutninger, mens TimOut er ansvarlig for ledelse af processen.
 • Teamtræning

  - TimOut udvikler og gennemfører teamtræning i samarbejde med den enkelte kunde. Formålet med teamtræning er, at udvikle
    teamet til at være en højtydende enhed, hvis medlemmer alle er aktive, gensidige, afhængige af hinanden og deler fælles mål.
    Teamtræningsforløb gennemføres i det væsentligste udendørs, og opgaverne er af en sådan karakter, at alle kan deltage.
 • Coaching

  - TimOut tilbyder individuel og gruppevis coaching, sparring og rådgivning på baggrund af klare aftaler, tryg atmosfære,
    gensidig accept, frivillighed og aftalt målsætning.
    Læring og udvikling sker således ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og fokuserer på at handle situationstilpasset,
    kreativt og selvansvarligt

 

Tim Lund-Jensen er katalysator i en proces, der gør situationer og værktøjer så enkle,
at de involverede vil, kan og tør handle i forhold til det, de vil opnå.Tilbage