Samspil mellem ledelse, kommunikation og samarbejde

 

 Ledelse når mål, midler og metoder skal gå op i en højere helhed

 • Udarbejde mål for produkt og proces i samspil med de mennesker der er afhængige af dem
 • Arbejde systematisk og effektivt med problemer og beslutninger
 • Anvende en lederstil, der matcher de forskellige opgavers krav og de forskellige menneskers (eller gruppers)
  kompetence og engagement
 • Gruppe- & teamledelse
 • Interessebestemt udvikling af mennesker og organisation 

 Kommunikation når mennesker er afhængige af hinanden

 • Formidle viden, færdigheder og holdninger med udgangspunkt i modtagernes virkelighed og på en måde,
  så de både kan se, høre og føle
 • Dialog der bygger bro
 • Samtaler med to vindere
 • Konstruktiv feedback
 • Fælles sprog

 Samarbejde når det kan betale sig

 • Det skal give mening for de involverede
 • De forskellige roller skal være afklaret
 • Samarbejdets psykologi og udvikling
 • Interessebestemt forhandling til håndtering af konflikter
 • Effektive arbejdsmetoder og møderTilbage