Udvikling og implementering af

 Vision
 - hvor er vi nu og hvorfor?
 - hvilken ønsket og realistisk fremtid ser vi?
 - udviklingsmål og -planer der bringer os i den ønskede retning.


 Værdier
 - hvad er vort menneskesyn?
 - hvad er værdifuldt for os?
 - hvordan vil vi kunne iagtage værdierne i praksis?
 

 TimOut vil, kan og tør skabe mulighed for udviking af mennesker og  organisation på basis af deres fælles visioner og værdier.

 


  Kontakt

  Tim Lund-Jensen
  Koldinggade 6  3.tv
  2100 København Ø

 


Mobil
Email

 


4041 6514
Tim@TimOut.dk