Kurser, seminarer, teamtræning & coaching

 

Kurser

TimOut udvikler og gennemfører kurser i samarbejde med den enkelte kunde. På baggrund af problemstillinger, ønsker og behov udvikles det enkelte kursus med henblik på, at deltagerne opnår de kompetencer, som er aftalt inden kurset

 

Seminarer

TimOut udvikler og gennemfører seminarer i samarbejde med den enkelte kunde. I princippet vil det være sådan, at kunden er ansvarlig for seminarets faglige indhold og beslutninger, mens TimOut er ansvarlig for ledelse af processen.

 

Teamtræning

TimOut udvikler og gennemfører teamtræning i samarbejde med den enkelte kunde. Formålet med teamtræning er at udvikle   teamet til at være en højt ydende enhed, hvis medlemmer alle er aktive, gensidige, afhængige af hinanden og deler fælles mål.

Teamtræningsforløb gennemføres i det væsentligste udendørs, og opgaverne er af en sådan karakter, at alle kan deltage.

 

Coaching

TimOut tilbyder individuel og gruppevis coaching, sparring og rådgivning på baggrund af klare aftaler, tryg atmosfære, gensidig accept, frivillighed og aftalt målsætning.

Læring og udvikling sker således ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og fokuserer på at handle situationstilpasset, kreativt og selvansvarligt