Anvendelse af digitale hjælpemidler i forbindelse med læring

oprettet d.

Anvendelse af digitale hjælpemidler i forbindelse med læring

Nu har jeg i et lille års tid arbejdet med digital undervisning i form af webinarer, fysiske kurser kombineret med digitale kurser, rene digitale kurser og udarbejdelse af små undervisningsfilm.

I den sammenhæng har jeg forsøgt at gøre mig klogere via bøger, på nettet samt talt med mennesker, der professionelt arbejder med digital formidling og kombinationen af digital formidling og face to face læring.

Det har ført til en del reflektioner og pointer, og nogen af pointerne, vil jeg gerne dele med dig. Hvis du er en nørd på området, er der måske ikke så meget nyt, men så kan du måske komme med flere pointer i kommentarsporet.

  • Helt overordnet er digitale læringsforløb noget helt andet end de analoge. Du er nødt til at udarbejde nye planer i forhold til mål, indhold, læreprocesser, tid m.m. Det er en rigtig vigtig pointe – det er langt fra ”bare lige”. Den samme historie fortælles jo også med vidt forskelligt virkemidler på et teater og på film. Der skal bruges rigtig lang tid på forberedelsen – måske kræver 1 times digitalt forløb 2-3 timers forberedelse – hvis du vil have det til at fungere. Du har f.eks. ikke tavle og flipover til rådighed på helt samme måde som analogt, så udarbejdelse af PowerPoint præsentationer i forskellige udgaver, kan være en god idé, så du kan etablere et forløb, der er dynamisk og tager højde for de input deltagerne kommer med. Og så er der ikke megen tid til kursskifte, rette fejl eller klare forglemmelser undervejs.
  • Hvis deltagerne har sat sig ind i teorier inden selve læringsforløbet (f.eks. via små film), kan der bruges langt mere tid på øvelser og drøftelser i læringsforløbet. Dette gælder både ved digitale og analoge læringsforløb. Deltagernes mulighed for at stifte bekendtskab med teorierne i ”enerum”, med mulighed for at klikke sig frem og tilbage, ser ud til at være en klar fordel. Specielt de ”introverte” ser ud til at profitere af denne mulighed. Og efter forløbet har de let adgang til at få svar på spørgsmålet ”Hvordan var det nu lige det var?”
  • I et analogt læringsforløb, skal deltagerne aktiveres mindst en gang pr. 15 minutter. I et digitalt læringsforløb, skal deltagerne aktiveres mindst en gang pr. 7 minutter. F.eks. via spørgsmål, der besvares i chatten, korte samtaler i duoer/trioer, interview, gruppearbejder, afstemninger, tests eller små quizzer.
  • Digitale kurser på Zoom giver masser af muligheder for aktivitet og opdeling i alle mulige gruppestørrelser i ”breakout rooms” samt opsamlinger i plenum med fokus på den, der taler, eller via chatten. Det fungerer rigtig godt og du har mulighed for at besøge de forskellige rum undervejs og ikke mindst få dem retur i plenum til aftalt tid.
  • F.eks. giver læring omkring forhandling på Zoom mulighed for forberedelse i ”breakout rooms” og forhandlerne kan ses og høres tydeligt af alle, hvis man benytter sig af en model, hvor en forhandling følges i plenum. Min oplevelse er, at de deltagere, som ikke sidder ved bordet, har meget lettere ved at følge med i forløbet og er meget koncentrerede på det der sker. Forhandlingspauser og efterfølgende refleksion kan ligeledes ske i ”breakout rooms”.  ”Breakout rooms” er naturligvis også meget anvendelige til forhandlinger med to parter og en observatør eller andre små hurtige forhandlingsopgaver, hvor der skal skiftes mellem forskellige ”rum”
  • ”Breakout rooms” kræver, at man udarbejder en skriftlig vejledning til brug i gruppearbejdet (facilitering), der bl.a. beskriver opgaven, formål, koordinatoropgaver, metode, indhold og krav til præsentation af resultat. Det er vigtigt, at deltagerne har en fælles entydig opgavebeskrivelse i den digitale verden.
  • Og så kan det være klogt at være to om det digitale læringsforløb – en der har fokus på teknikken og chatten og en der har fokus på forløbet. Min oplevelse er, at en dags arbejde ved skærmen i samspil med en masse motiverede deltagere ”trækker søm ud”.

Er det digitale nu bare den rene lykke?

Nej, det er det ikke. Der er rigtig mange ting, der ikke er muligt i den digitale verden, men det sidste års tid har åbnet mine øjne for, at der er et stort uudnyttet potentiale.

Og de erfaringer vi indhenter i denne Corona tid skal fastholdes, så vi ikke vender tilbage til det gamle paradigme.

Teorier kan med fordel formidles via små undervisningsfilm inden et analogt læringsforløb, hvor vi kan sætte fokus på praktisk anvendelse, træning, relationskompetencer og de psykosociale processer, der kun vanskeligt kan foregå digitalt.

Analoge kurser kan kombineres med digitale kurser, så man først mødes i den virkelige verden, opbygger fysiske relationer inden man mødes digitalt.

Træningsopgaver i hverdagen kan kombineres med analoge læringsforløb og understøttes af digitale møder undervejs.

Opfølgning et halvt, et eller to år efter et analogt forløb kan gennemføres som webinar. Hvor ofte har vi ikke hørt udsagnet ”Vi vil gerne mødes igen”.

Små undervisningsfilm kan sendes ud til aktuelle brugere.

Webinarer med flere hundrede deltagere kan formidle aktuelle emner, nyheder, kvalificere dilemmaer og lignende.

Kun fantasien sætter grænser for digitale og analoge kombinationer i forbindelse med at kvalificere processerne omkring læring og dannelse.

Det er vel bare med at komme i gang?


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar