Kernekompetencer

 

Udvikling og implementering af visioner og værdier

- med høj grad af interessentinddragelse

 

Vision

·         Hvor er vi nu og hvorfor?

·         Hvilken ønsket og realistisk fremtid ser vi?

·         Udviklingsmål  & -planer der bringer os i den ønskede retning

 

Værdier

·         Hvad er vort menneskesyn?

·         Hvad er værdifuldt for os?

·         Hvordan vil vi kunne iagttage værdierne i praksis?

 

Samspil mellem ledelse, kommunikation og samarbejde

 

Ledelse – når mål, midler og metoder skal gå op i en højere helhed

·         Udarbejde mål for produkt og proces i samspil med de mennesker der er afhængige af dem

·         Arbejde systematisk og effektivt med problemer og beslutninger

·         Anvende en lederstil, der matcher de forskellige opgavers krav og de forskellige menneskers (eller gruppers) kompetence og engagement

·         Gruppe- & teamledelse

·         Interessebestemt udvikling af mennesker og organisation

 

Kommunikation – når mennesker er afhængige af hinanden

·         Formidle viden, færdigheder og holdninger med udgangspunkt i modtagernes virkelighed og på en måde, så de både kan se, høre og føle

·         Dialog der bygger bro

·         Samtaler med to vindere

·         Konstruktiv feedback

·         Fælles sprog

 

Samarbejde – når det kan betale sig

·         Det skal give mening for de involverede

·         De forskellige roller skal være afklaret

·         Samarbejdets psykologi og udvikling

·         Håndtering af konflikter - problembehandling, konstruktive forhandlinger og åben kommunikation

·         Effektive arbejdsmetoder og møder