Undervisningsfilm på YouTube

 

Disse undervisningsfilm gennemgår kort en række af de temaer, som jeg gennem mange års konsulentvirksomhed, ser som esentielle i forsøget på at skabe og udvikle bæredygtige arbejdspladser.

Film nr. 00 + 01 + 02 + 03 + 04 + 05-1 + 05-2 + 05-3 er udarbejdet til brug for Farmakonomforeningens tillidsrepræsentanter, men kan med fint udbytte også ses af medarbejdere og ledere.

Filmene er i kronologisk rækkefølge, men kan også ses enkeltvis.

”Mennesker mødes” og ”Konflikttyper” er indgangsvinklen til de efterfølgende film, som omhandler tre forskellige måder at håndtere konflikter på.

 

00 Position & interessentanalyse

Hvad er og hvordan opbygger jeg min position som TR ved hjælp af en interessentanalyse?

 

 

01 Mennesker mødes

Mennesker mødes, men det er ikke altid, der opstår sød musik på arbejde. Hvad er i spil når ”nogen” mødes om ”noget”?

 

 

02 Konflikttyper

Der er en række konflikttyper, som hver især skal håndteres på forskellige måder. Her får du indsigt i, hvad en konflikt er, og hvilke ”håndteringsværktøjer” der knytter sig til de forskellige konflikttyper.

 

 

02-2 Konflikttrappen

Konflikttrappen er en model, som er god til at finde ud af, hvor tilspidset en konflikt er. Dermed også et godt udgangspunkt for overvejelser i forhold til "hvad kan jeg gøre?".

 

I det følgende kan du se en kort introduktion til modellen og efterfølgende se filmen "Klog på konflikter" (Konflikttrappens syv trin. Produceret af Feldballe Film & TV med støtte fra Undervisningsministeriet i samarbejde med Center for Konfliktloesning. Mere info på www.konfliktloesning.dk)

 

 

 

 

 

03 Problembehandling

Problembehandling knytter sig til de såkaldte ”metodekonflikter”, som omhandler mål, planer og metoder. Problembehandlingshjulet, som her præsenteres, kan bruges til en lang række forskellige ting f.eks. opgaveløsning, projekter og møder.

 

 

04 Åben kommunikation

Åben kommunikation knytter sig til de såkaldte ”personkonflikter” og ”værdikonflikter”. Her handler det om konflikter der påvirker vores relationer. På arbejde har vi ikke valgt dem vi er sammen med, så hvordan kan vi håndtere situationer, hvor vi får ”ondt” i relationerne.

 

 

05 Forhandling

 

05-1 Konstruktive forhandlinger

Forhandling knytter sig til de såkaldte ”interessekonflikter”. Denne og de efterfølger 2 film omhandler en måde at forhandle på, hvor målet er, at de involverede parter når et tilfredsstillende resultat. Her er hovedpointerne i en konstruktiv forhandling.

 

 

05-2 Interessebaseret forhandling

Når vi taler om konstruktive forhandlinger, kan vi ikke undgå at tale om interessebaseret forhandling. Så hvad er en interesse, og hvordan forhandler man interessebaseret – hvilke principper er der?

 

 

 

05-3 Forhandling – Mål, proces & mandat

Når jeg forhandler som TR skal jeg have styr på mit mål, sikre mig mest mulig indflydelse i processen og sørge for opbakning fra mine medlemmer. Hvordan gør jeg så lige det? 

 

 

 

05-4 Forhandling – Strategi

Som en del af forberedelsen til en forhandling er det vigtigt at jeg gør mig tanker om, hvilken strategi jeg vil følge. Skal min strategi være konkurrerende, eftergivende, undvigende, samarbejdende eller kompromissøgende?

 

 

 

05-5 Forhandling - Modpartsanalyse

Formålet med en modpartsanalyse er at finde ud af, hvordan jeg bedst muligt kan håndtere den anden part i forsøget på at opnå mit mål for forhandlingen.

 

 

 

05-6 Forhandling - af egen løn

Her får du inspiration til, hvordan du kan argumentere for en højere løn i en situation, hvor du har været ansat i et stykke tid.