Forskellige temaer TimOut arbejder med

•  Grunduddannelse og videreuddannelse af TR & FTR

•  Uddannelse af TR & leder sammen

•  Udvikling af bestyrelser (kredse & HB)

•  Uddannelse af hele SU/MED og medarbejderrepræsentanter

•  Organisationsudvikling

•  Udvikling af mission, vision & værdier

•  Personaleudvikling

•  Teamudvikling

•  Sparring (coaching & mentorvirksomhed)

•  Lederuddannelse

•  Instruktøruddannelse

•  Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø

•  Politiker & embedsmand i en politisk organisation

•  Politikudvikling (metoder og processer)

•  Uddannelsesudvikling (formål, form og indhold)

•  Positionsafklaring & funktionsbeskrivelser

•  Projektstyring (proces og produkt)

•  Præsentations- & talerteknik

•  Konflikthåndtering

•  Forhandlingsteknik

•  Problembehandling

•  Samtaleteknik

•  Mødeteknik

•  Kommunikation

•  Samarbejdstræning

•  Personlig planlægning

•  Notat- og referatteknik

•  Pædagogik for specialister (at blive forståelig ekspert)

•  Mål & værdiledelse

•  Strategisk ledelse & udvikling

•  Situationsbestemt ledelse

•  Personalepolitik

•  Medarbejderudviklingssamtaler (udvikling og afvikling)