Idegrundlag

TimOut

bygger på den tankegang, at læring og udvikling kræver tid til omtanke. Der skal være tid til at lære nyt, tid til at aflære
   gamle vaner og tid til at få hverdagen til at udvikle sig i den retning man ønsker det.

vil, kan & tør skabe mulighed for udvikling af mennesker og organisation på basis af deres fælles visioner og værdier
   og tage udgangspunkt i den virkelighed de konkrete mennesker og organisationen oplever samt udvikle os selv og vore
   produkter i samspil med kunder

har teoretisk viden om og praktisk erfaring med virksomheds- og organisationsledelse i rollerne som medarbejder,
   medlem, bruger, leder, politiker og konsulent. Det betyder, at TimOut forstår og taler ”sproget” i hele organisationen.
   TimOut har derfor lettere ved at bygge bro mellem forskellige interesser og synspunkter samt skabe et accepteret rum
   for læring og udvikling af mennesker og organisation.

ønsker , at de involverede oplever høj grad af fælles forståelse og accept af værdier og handlinger samt, at det bliver
   mulig at nyttiggøre de menneskelige ressourcer og deltagelse i ledelsesprocessen som et fælles anliggende og det bliver
   meningsfuldt og sjovt at gøre sig umage i hverdagen

koncentrerer sig specielt om udvikling og implementering af visioner og værdier i politisk styrede virksomheder med
   mange interessenter samt ledelse, kommunikation og samarbejde i og mellem team/grupper.
   Læring og udvikling sker således ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og fokuserer på at handle situationstilpasset,
   kreativt og selvansvarligt